Schol Keuren Spijkenisse Gecertificeerd keurmeester voorkeuren van gereedschap, arbeidsmiddelen, valbeveiliging en klimmaterieel NEN3140 NEN2484 NEN-EN1004 NEN-EN1298 EN360 EN361

Schol Keuren Spijkenisse Gecertificeerd keurmeester voorkeuren van gereedschap, arbeidsmiddelen, valbeveiliging en klimmaterieel NEN3140 NEN2484 NEN-EN1004 NEN-EN1298 EN360 EN361

Menu

Accu gereedschappen

Keuren van accu gereedschap


Bij Schol keuringen wordt het keuren van accu gereedschappen ruimschoots ondersteund. Echter, is men soms overtuigd dat het keuren van accugereedschap niet gekeurd hoeft te worden omdat er geen aansluitsnoer met stekker aan zit. Maar zoals het Arbo-besluit voorschrijft dienen alle arbeidsmiddelen, welke onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen én aanleiding geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, periodiek gekeurd te worden waarbij zo nodig beproefd. Dit geldt dus ook voor het accugereedschap.


NEN 3140 keuring. Zo kan de acculader (met batterij) wel geheel volgens NEN 3140 worden gekeurd (visuele inspectie & doormeten). Voor het gereedschap zelf is een visuele inspectie en een functionele beproeving nodig. Tijdens de visuele inspectie wordt gekeken naar de behuizing, scherpe delen en daarbij verplichte beveiliging, afschermkappen, handgrepen enzovoort. Voor de functionele beproeving wordt gekeken of het apparaat werkt zoals verwacht en of er bijvoorbeeld geen buitensporige intensiteit van trillingen en geluidsniveau plaatsvindt.